Category Archives: Thông Tin Quy Hoạch

Quy hoạch thành phố Thủ Đức: Đô thị sáng tạo tương tác cao

Quy hoạch thành phố Thủ Đức dựa trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện...

Quy hoạch P.Trường Thọ trở thành đô thị tương lai của TP.Thủ Đức

Theo đồ án Quy hoạch chung, thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh...

Vành Đai 2: Thông tin, Lộ trình triển khai và Lợi ích sau khi khép kín

Vành Đai 2 là tuyến đường bộ đô thị cấp 1 vòng tròn ở Thành...